SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA


Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih poslovanja in v Pogodbah o poslovnem sodelovanju, sklenjeni na podlagi teh Splošnih pogojev, imajo naslednji pomen:

 • Svetovalno podjetje je gospodarski subjekt LAVIS, pravne in turistične storitve, Nadja Vidic s.p., Ledina 40, 4260 Bled

Davčna številka: 25293133   Matična številka:  8441839000

Vpis dejavnosti: AJPES, Izpostava Kranj, št. vpisa 316-12-02017-2019/2, datum: 23.5.2019

Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.pravni-nasvet.eu so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2, 126/2007 IN 86/2009), na podlagi priporočil GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Upravljavec spletne strani pravni-nasvet.eu je podjetje LAVIS, Nadja Vidic s.p.

Z uporabo spletne strani se strinjate s pogoji poslovanja, zato vas prosimo, da si le-te preberete.

Podjetje LAVIS, Nadja Vidic s.p. si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja na tej spletni strani.

 • Pravno svetovanje pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti drugo pravno svetovanje, ki se daje v obliki nasveta, izdelave pravnega mnenja, sestave tožbe, sestava pritožbe, odgovora na tožbo, pripravljalnih vlog, dopisov, odgovorov na dopise in drugo strokovno korespondenco z nasprotno stranko, državnimi organi ali gospodarskimi subjekti, kot jih določa Zakon o gospodarskih družbah.
 • Pravnik je fizična oseba, ki ima pridobljeno univerzitetno strokovno izobrazbo pravne smeri. Pogodba o poslovnem sodelovanju je pisni ali ustni dogovor, dogovor preko elektronske korespondence na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s katerim se svetovalno podjetje ali pravnik, ki dela za svetovalno podjetje, zavezuje, da bo naročitelju svetoval s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v skladu z etiko in načeli pravniške stroke, naročitelj pa se zavezuje, da bo svetovalnemu podjetju za opravljeno delo plačal.
 • S cenikom je vsaka stranka seznanjena v postopku sklepanja posla in ji je dostopen kadarkoli na vpogled, v njem pa je določena najmanj 30 minutna postavka dela. Cenik je sestavni del teh splošnih pogojev. Cene ne vsebujejo stroškov dostave.
 • Opravljena storitev je odgovor na zastavljeno vprašanje, nasvet, izdelava pravnega mnenja, drugega pravnega dokumenta, sestave tožbe, sestava pritožbe, odgovora na tožbo, pripravljalnih vlog, dopisov, odgovorov na dopise in druga strokovna korespondenco z nasprotno stranko, državnimi organi ali gospodarskimi subjekti, kot jih določa Zakon o gospodarskih družbah. Za storitve se šteje vsaka storitev, določena s cenikom svetovalnega podjetja.

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja in odgovornost pri storitvah pravnega svetovanja:

1. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake Pogodbe o poslovnem sodelovanju, ki jo z naročiteljem sklene svetovalna družba ali pravnik, ki dela za svetovalno družbo v kakršni koli obliki, kot jo dopušča Obligacijski zakonik.

2. Če Pogodba o poslovnem sodelovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi pogoji, veljajo določila pogodbe.

3. Če naročnik pošlje povpraševanje preko elektronske korespondence, se šteje, da je Pogodba sklenjena in da je naročnik sprejel te splošne pogoje, če mu svetovalna družba oziroma pravnik, ki dela za svetovalno podjetje odgovori na njegovo povpraševanje, naročnik pa potem bodisi še enkrat izjavi, da želi opravljeno storitev, bodisi svojo voljo izjavi s konkludentnimi dejanji, še zlasti, če elektronski korespondenci priloži priponko, katere vsebino želi, da mu jo pregleda svetovalna družba ali pravnik, ki dela za svetovalno družbo.

4. V vsakem primeru ima svetovalno podjetje pravico naročniku zaračunati 30 % cene urne postavke, navedene v ceniku, za seznanitev z zadevo, če naročitelj bodisi kasneje ne izjavi še enkrat, da želi opravljeno storitev, bodisi svojo volje ne izjavi s konkludentnimi dejanji in/ali elektronski korespondenci ne priloži priponke, katere vsebino želi, da mu jo pregleda svetovalno podjetje.

5. Šteje se, da svetovalno podjetje pridobi pravico do plačila za svoje storitve takoj, ko naročniku storitve svetovalno podjetje izda predračun.  naročitelj prejme opravljeno storitev in mu svetovalno podjetje izda račun. Za svetovanje po e- pošti svetovalno podjetje izda predračun pred opravljeno storitvijo, ki jo opravi v roku 3 delovnih dni po plačilu na TRR svetovalnega podjetja, nakar podjetje naročniku izda račun.

6. Naročitelj lahko zoper izdan račun ugovarja v 14 dneh od prejema računa, pri čemer se šteje, da je naročitelj račun prejel najkasneje naslednji dan, kot je datum izdaje računa. Zoper račun se lahko ugovarja iz razlogov nepopolne in zmotne ugotovitve dejanskega stanja, nikakor pa naročitelj ne more oporekati in ugovarjati računu zaradi količine opravljenega dela.

 1. Šteje se, da je ugovor zoper račun pravočasen, če ga svetovalno podjetje prejme v prej navedenem roku ali, če je na zadnji dan, ko se rok izteče oddan, priporočeno s povratnico, na Pošti Slovenije.

Vsi izdani računi se hranijo na sedežu podjetja. Stranka lahko kadarkoli zahteva svojo kopijo računa preko e- naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali nadja


Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih poslovanja in v Pogodbah o poslovnem sodelovanju, sklenjeni na podlagi teh Splošnih pogojev, imajo naslednji pomen:

 • Svetovalno podjetje je gospodarski subjekt LAVIS, pravne storitve in tržno komuniciranje, Nadja Vidic s.p., Ledina 40, 4260 Bled

Davčna številka: 25293133   Matična številka:  8441839000

Vpis dejavnosti: AJPES, Izpostava Kranj, št. vpisa 316-12-02017-2019/2, datum: 23.5.2019

Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.pravni-nasvet.eu so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2, 126/2007 IN 86/2009), na podlagi priporočil GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Upravljavec spletne strani pravni-nasvet.eu je podjetje LAVIS, Nadja Vidic s.p.

Z uporabo spletne strani se strinjate s pogoji poslovanja, zato vas prosimo, da si le-te preberete.

Podjetje LAVIS, Nadja Vidic s.p. si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja na tej spletni strani.

 • Pravno svetovanje pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti drugo pravno svetovanje, ki se daje v obliki nasveta, izdelave pravnega mnenja, sestave tožbe, sestava pritožbe, odgovora na tožbo, pripravljalnih vlog, dopisov, odgovorov na dopise in drugo strokovno korespondenco z nasprotno stranko, državnimi organi ali gospodarskimi subjekti, kot jih določa Zakon o gospodarskih družbah.
 • Pravnik je fizična oseba, ki ima pridobljeno univerzitetno strokovno izobrazbo pravne smeri. Pogodba o poslovnem sodelovanju je pisni ali ustni dogovor, dogovor preko elektronske korespondence na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s katerim se svetovalno podjetje ali pravnik, ki dela za svetovalno podjetje, zavezuje, da bo naročitelju svetoval s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v skladu z etiko in načeli pravniške stroke, naročitelj pa se zavezuje, da bo svetovalnemu podjetju za opravljeno delo plačal.
 • S cenikom je vsaka stranka seznanjena v postopku sklepanja posla in ji je dostopen kadarkoli na vpogled, v njem pa je določena najmanj 30 minutna postavka dela. Cenik je sestavni del teh splošnih pogojev. Cene ne vsebujejo stroškov dostave.
 • Opravljena storitev je odgovor na zastavljeno vprašanje, nasvet, izdelava pravnega mnenja, drugega pravnega dokumenta, sestave tožbe, sestava pritožbe, odgovora na tožbo, pripravljalnih vlog, dopisov, odgovorov na dopise in druga strokovna korespondenco z nasprotno stranko, državnimi organi ali gospodarskimi subjekti, kot jih določa Zakon o gospodarskih družbah. Za storitve se šteje vsaka storitev, določena s cenikom svetovalnega podjetja.

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja in odgovornost pri storitvah pravnega svetovanja:

1. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake Pogodbe o poslovnem sodelovanju, ki jo z naročiteljem sklene svetovalna družba ali pravnik, ki dela za svetovalno družbo v kakršni koli obliki, kot jo dopušča Obligacijski zakonik.

2. Če Pogodba o poslovnem sodelovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi pogoji, veljajo določila pogodbe.

3. Če naročnik pošlje povpraševanje preko elektronske korespondence, se šteje, da je Pogodba sklenjena in da je naročnik sprejel te splošne pogoje, če mu svetovalna družba oziroma pravnik, ki dela za svetovalno podjetje odgovori na njegovo povpraševanje, naročnik pa potem bodisi še enkrat izjavi, da želi opravljeno storitev, bodisi svojo voljo izjavi s konkludentnimi dejanji, še zlasti, če elektronski korespondenci priloži priponko, katere vsebino želi, da mu jo pregleda svetovalna družba ali pravnik, ki dela za svetovalno družbo.

4. V vsakem primeru ima svetovalno podjetje pravico naročniku zaračunati 30 % cene urne postavke, navedene v ceniku, za seznanitev z zadevo, če naročitelj bodisi kasneje ne izjavi še enkrat, da želi opravljeno storitev, bodisi svojo volje ne izjavi s konkludentnimi dejanji in/ali elektronski korespondenci ne priloži priponke, katere vsebino želi, da mu jo pregleda svetovalno podjetje.

5. Šteje se, da svetovalno podjetje pridobi pravico do plačila za svoje storitve takoj, ko naročniku storitve svetovalno podjetje izda predračun.  naročitelj prejme opravljeno storitev in mu svetovalno podjetje izda račun. Za svetovanje po e- pošti svetovalno podjetje izda predračun pred opravljeno storitvijo, ki jo opravi v roku 3 delovnih dni po plačilu na TRR svetovalnega podjetja, nakar podjetje naročniku izda račun.

6. Naročitelj lahko zoper izdan račun ugovarja v 14 dneh od prejema računa, pri čemer se šteje, da je naročitelj račun prejel najkasneje naslednji dan, kot je datum izdaje računa. Zoper račun se lahko ugovarja iz razlogov nepopolne in zmotne ugotovitve dejanskega stanja, nikakor pa naročitelj ne more oporekati in ugovarjati računu zaradi količine opravljenega dela.

 1. Šteje se, da je ugovor zoper račun pravočasen, če ga svetovalno podjetje prejme v prej navedenem roku ali, če je na zadnji dan, ko se rok izteče oddan, priporočeno s povratnico, na Pošti Slovenije.
 2. Vsi izdani računi se hranijo na sedežu podjetja. Stranka lahko kadarkoli zahteva svojo kopijo računa preko e- naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 3. Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Podjetje se trudi, da se spori rešujejo izvensodno. V primeru, da to nikakor ni mogoče se za pristojno sodišče v smislu 69. člena Zakona o pravdnem postopku določi stvarno pristojno sodišče v Radovljici.

Ponudnik ne priznava nobenega od izvajalcev IRPS. Povezava do platforme IRPS se nahaja tukaj.

Informacije in podpora

PON – PET od 9.00 do 16.00 ure
Telefon: 041 386 514
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo od dneva njihove izdaje dalje, do takrat, ko jih svetovalno podjetje spremeni, nadomesti z novimi ali pa odpravi, če je to v skladu z veljavnimi predpisi.

Bled, dne 23.5.2019

Kontakt       Koristne povezave       Cenik       Splošni pogoji poslovanjaE: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.   M: 041 386 514
Spletno reševanje sporov

Izdelava spletne strani