LEGALIZACIJE OBJEKTA

Novi gradbeni zakon omogoča več možnosti legalizacije objektov, za katere ni mogoče pridobiti gradbenega ali uporabnega dovoljenja po redni poti.

Z legalizacijo objektov se vzpostavi zakonska domneva, da objekt ni nelegalen ali neskladen in da ima uporabno dovoljenje.

 

ZAHTEVA ZA LEGALIZACIJO OBJEKTOV DALJŠEGA OBSTOJA

(objekt zgrajen pred 1.1.1998)

Zahtevo za legalizacijo objekta daljšega obstoja vloži investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec. Vlogi je potrebno priložiti zahtevano dokumentacijo (odločbo o plačilu komunalnega prispevka, izjave prič, izris tlorisov, vpis stavbe v kataster stavb in drugo)

LEGALIZACIJA OBJEKTOV DALJŠEGA OBSTOJA PO DOLOČBAH 197. In 198.člena ZGO-1 (118. člen Gradbenega zakona)

Na upravno enoto je potrebno vložiti zahtevo za izdajo odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja. Zahtevi je potrebno priložiti določena dokazila kot so izjave prič, dokazilo da je bil objekt na dan 1.1.2003 v uporabi, dokazilo, da se objektu ni spremenila namembnost, dokazilo, da objekt kasneje ni  bil dograjen in drugo). NI DOVOLJ mišljenje, da ima objekt zgrajen pred l.1968 upravno dokumentacijo po zakonu, ampak je za to potrebno, da DA UPRAVNI ORGAN IZDA ODLOČBO, v kateri potrdi to domnevo!

 

Kontakt       Koristne povezave       Cenik       Splošni pogoji poslovanjaE: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.   M: 041 386 514
Spletno reševanje sporov

Izdelava spletne strani