"Adiatur et altera pars"

Mediacija

Mediacija kot oblika alternativnega reševanja sporov je strukturiran način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe. Mediator ne sme biti na strani ene, ne na srani druge stranke. Svojo moč črpa iz dejstva, da ga stranke štejejo za nevtralno osebo in so ga prav zaradi te njegove lastnosti izbrale, da jim pomaga doseči mirno rešitev spora.

Bistvene značilnosti mediacije:

- postopek je strukturiran
- v njem sodeluje nevtralna tretja oseba
- odločitev, ki jo sprejme mediator ni zavezujoča
- z mediacijo se doseže sporazumna rešitev, torej takšna, s katero sta zadovoljni obe strani
- postopek je zaupen, kar pomeni, da mediator drugi stranki ne sme sporočati informacij, ki mu jih prva stranka kot zaupne razrije med ločenim srečanjem. Prav tako je v tem postopku javnost izključena in zaupnost učinkuje tudi med mediatorjem in sodnikom, ki mu je zadeva dodeljena.

MEDIACIJO IZVAJAM NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

 • MEDIACIJA V DRUŽINSKIH SPORIH

  Družinske mediacije štejemo za najuspešnejše v smislu števila sklenjenih sodnih poravnav ali umikov tožbe. Razlog je verjetno ta, da sprte strani v tovrstnih zadevah običajno lažje najdejo stično točko – to je interes otrok. Pri tej vrsti mediacije je pomembno poudariti, da obstaja nevarnost, da se pod tem imenom izvajajo družinsko svetovanje, družinska terapija ali psihoterapija. To je nedopustno, saj je stranka soglašala le z mediacijo, poleg tega pa gre za postopke, ki se med seboj razlikujejo tako v cilju kot tudi metodi in teoretičnih predpostavkah.

  Družinska mediacija rešuje konflikte interesov v primerih:

  -razveze in razdelitve premoženja

  -vprašanj v zvezi z preživninami in skrbništvom

  -pravic in dolžnosti glede uporabe skupnega premoženja

 • MEDIACIJA V SOSEDSKIH SPORIH

  Sosedska razmerja so ena najpogostejših situacija, kjer prihaja do nasprotja interesov. Mediacija na tem področju se izvaja v primerih:

  -v sporih glede lastništva nepremičnin

  -v sporih ureditve služnosti

  -v sporih glede uporabe nepremičnin

  -v sporih glede ureditve parcel

  -v sporih glede gradnje objektov

  -motenja posesti, čezmernih emisij ter reševanja odškodnin iz naslova kršitve obveznosti

 • MEDIACIJA V DEDNIH SPORIH

  Pri dednih sporoh gre za spore s praviloma družinskim ozadjem, vanje so vpletena tudi močna čustva. Stranke so lahko v dolgoletnih sporih, še iz otroštva, saj se vsaj eden počuti kot spregledanin otrok, ki ga starši niso imeli radi, in v dednem postopku želi to krivico »izravnati«.

  Najpogosteje se na področju dedovanj z mediacijo rešujejo naslednji spori:

  -Spor o obsegu in razdelitvi zapuščine

  -Spor o veljavnosti oporoke

  -Spor o izpolnjevanju pogodbe o dosmrtnem preživljanju

  -Spor o plačilu stroškov povezanih z dedovanjem

 • MEDIACIJA V PODJETJIH

  Tudi v podjetju je konflikte smiselno reševati v čim zgodnejši fazi, saj se z mediacijo te spore učinkovito rešuje že zelo zgodaj. Vodstvo podjetja pa mora pri tem seveda spodbujati miren način reševanja sporov, med katerimi je mediacijski postopek zelo učinkovit.

  S pomočjo mediacijskega postopka se v podjetjih rešujejo naslednji spori:

  -spori med zaposlenimi oziroma v kolektivu

  -spori v vodstvu podjetja

  -spori med nadrejenimi in podrejenimi v podjetju

  -spori med lastniki podjetja

  -spori med lastniki in vodstvom podjetja

 • MEDIACIJA V LOKALNI SKUPNOSTI

  Mediacije delimo tudi po merilu kje potekajo. Eden od najbolj naravnih prostorov za mediacijo je občina. Gre za prostore, kamor pridejo krajani, ki imajo težave. Žal je na področju lokalnih skupnosti za spodbujanje mediacij še vedno premalo interesa, zato nas v naši državi čaka še veliko dela. Z ustrezno zakonodajo je potrebno spodbujati predvsem občine, da takšne centre ustanovijo. S tem bodo pripomogle h kakovostnejšemu bivanju lokalnih skupnosti.

  Kot zasebna izvajalka mediacij lokalnim skupnostim nudim rešitve na področjih sosedskih in okoljskih sporov, ki so nastali med občinsko upravo ter njenimi krajani.

 • MEDIACIJA V OKOLJSKIH SPORIH

  Spori, povezani z okoljem so pogosti in vse bolj zahtevni. Vse večja ozaveščenost ljudi o pravicah sooblikovati urejanje okolja terjajo tudi zunajsodni način sodelovanja zainteresirane javnosti in stroke. Pri tem gre za reševanje sporov o tistem delu narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

  Kot za vse spore, tudi za spore, povezane z okoljem, velja, da jih je dobro zaznati pravočasno, skušati vsem vpletenim ponuditi mediacijo ter tako preprečiti eskalacijo spora in zlasti začetek upravnih in nato sodnih postopkov.

Kontakt       Koristne povezave       Cenik       Splošni pogoji poslovanjaE: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.   M: 041 386 514
Spletno reševanje sporov