DEDNO PRAVO

Zakon o dedovanju (ZD)

Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG)

Dedno pravo vsebuje predpise, ki urejajo prehod premoženja z umrle osebe na neko drugo osebo oz. subjekt.  Dedno pravo obsega pravne posle za časa življenja, s katerimi stranke želijo doseči učinke za časa smrti, pa tudi druga razmerja dednega prava. Zapuščina je zapustnikovo premoženje, ki je predmet dedovanja. Dediščina je zapustnikovo premoženje, ki ga v okviru dedovanja pridobi dedič po zapustniku.

Glavna vprašanja dednega prava so:

  • Kaj se deduje?
  • Kdo deduje – postane dedič?
  • Kako pridobi dedič dediščino – način dedovanja?
  • Kateri pravni posel je najprimernejši za ureditev  dednopravnih razmerij?

V kolikor imate pravni problem, vezan na dedovanje, me kontaktirajte.

 

STVARNO PRAVO

Stvarnopravni zakonik (SPZ)

Stvarno pravo ureja odnose med ljudmi glede predmeta, ki je stvar (objekt pravice). Ureja premoženjska razmerja med posamezniki. Lastninska pravica je osrednja pravica, na kateri temelji sistem stvarnega prava. Lastninska pravica, posest, skupna lastnina, solastnina, etažna lastnina in načini pridobitve, prenosa, prenehanja so življenjske pravne situacije v katerih se znajdemo in večkrat tudi izgubimo.

Veliko neljubih pravnih situacij se nam pripeti tudi med sesedi, kar ureja sosedsko pravo. Zaradi neupoštevanja temeljnega pravila sosedskega prava, ki ga določa 73. čl. Stvarnopravnega zakonika, so mejni spori danes tudi med najpogostejšimi na področju sosedskega prava.

V kolikor imate pravni problem, vezan na področje stvarnega prava, me kontaktirajte.

 

OBLIGACIJSKO PRAVO

Obligacijski zakonik (OZ)

Obligacijsko razmerje je razmerje med dvema subjektoma (upnikom in dolžnikom). Ena stranka (upnik) je upravičena terjati od druge stranke (dolžnik) izpolnitev obveznosti, dolžnik pa je dolžan opraviti izpolnitev. Obligacijsko razmerje učinkuje le med pogodbenimi strankami in ne proti tretjim.Obligacijsko pravo ureja naslednje pravne posle: prodajna pogodba, menjalna pogodba, darilna pogodba, izročilna pogodba, podjemna pogodba, gradbena pogodba, prevozne pogodbe, licenčna pogodba, agencijska pogodba, alotmajska pogodba, družbena pogodba.

Obligacijsko pravo posega tudi na področje odškodninske odgovornosti. Odškodnina izhaja iz odgovornosti za škodo, saj kdor povzroči drugemu škodo jo je dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. Odškodninsko pravo nam pove ali je konkretna škoda podlaga za nastanek odškodninske odgovornosti. Od tega odgovora je odvisno, ali bo škoda bremenila samega oškodovanca, ali pa jo bo moral nositi kdo drug, to je oškodovalec. Škoda lahko pomeni zmanjšanje premoženja, preprečitev povečanja premoženja, pa tudi povzročitev telesnih ali duševnih bolečin ali strahu drugemu ter okrnitev ugleda pravne osebe.

V kolikor imate pravni problem, vezan na področje obligacijskega, me kontaktirajte.

 

 

Kontakt       Koristne povezave       Cenik       Splošni pogoji poslovanjaE: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.   M: 041 386 514
Spletno reševanje sporov